image-13426-Wim Van Assche.JPG?1427324630065
onder-voorzitter - Wim Van Assche

image-69812-P1100488.JPG?1459492418458
clubhuisverantwoordelijke: Wim Rega

secretaris-penningmeester -sportief verantwoordelljke
Roel Vandenbergh'